ERDOĞAN'DA ÇAREYİ MİLLİ EKONOMİ MODELİNDE GÖRDÜ EKONOMİ

ERDOĞAN'DA ÇAREYİ MİLLİ EKONOMİ MODELİNDE GÖRDÜ

ERDOĞAN'DA ÇAREYİ MİLLİ EKONOMİ MODELİNDE GÖRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milli para kullanmaktan başka çaremiz yok" dedi. Geçte olsa, Çok doğru yerinde bir tespit. Peki Haydar Baş'ın tescilli ifadesi olan Milli paralarla ticaret sistemini Erdoğan hayata geçirebilir'mi?..

MİLLİ PARA HALKIN PARASIDIR, HALKIN PARASININ KAYNAĞIDA HALKA AİT OLAN MİLLİ SERVETTİR

 ABD'nin yeşile boyadığı kağıtları rezerv para kabul eden bir anlayış değil aksine  milli serveti esas alan Milli Ekonomi Modeli, halkın parası anlamına gelen milli parayı inşa edebilir. Milli servete sırtını dayayan paraya milli para denir. 
O HALDE "MİLLİ SERVET" NEDİR? 
Milli servet, madenlerimizdir. Altın, gümüş, bakır, bor, uranyum, alüminyum, çinko, mermer, civa, kurşun, demir , toryum gibi neredeyse kimyada periyodik tabloda yer alan bütün elementler ve metaller ki tamamı  ülkemizde mevcuttur. 
Milli servet; petroldür, doğalgazdır, kömürdür, linyittir, rüzgar enerjisidir, güneş enerjisidir, dalga enerjisidir, kısacası bütün enerji kaynaklarımızdır.
Milli servet; sanayi üretimidir, tarım üretimidir, hayvan varlığımızdır, hizmet üretimidir. Alın teridir, emektir, fabrikalardır, ahırlar ve ağıllar milli servetimizdir.
Bütün bu kaynakların tamamı Milli Ekonomi Modeli'nde tanımlanmıştır. Toplam 3 katrilyon doları bulan milli servetimiz tespit edilmiştir. İşte milli para, bu kaynaklara karşı basılacak olan hakiki, sarsılmaz ve de kale gibi bir para birimidir. 

PEKİ TÜRK LİRASI MİLLİ MİDİR? TÜRK LİRASI MİLLİ DEĞİLDİR!..


"Milli Para" ifadesi,  Hz. Adem'den 2005 yılına kadar hiç kimsenin kullanmadığı, 2005 yılında uluslar arası bir kongre ile dünyaya tanıtılan Milli Ekonomi Modeli ile gündeme gelen Prof. Dr. Haydar Baş'a ait olan bir ifade? Aynı zamanda Prof. Dr. Baş'ın adına tescilli? Milli Paralarla Ticaret ifadesi de aynen böyle?
Sayın Baş, Milli Ekonomi Modeli'nin dış ticaret bahsinde, şu ifadelere yer vermektedir:                      "Her ne kadar firmaların dış ticarette hedefi mal ve hizmet satmak olsa da, devletler için asıl hedef mal ve hizmet satmak değildir. Asıl hedef kendi mal ve hizmetlerine talepten yola çıkarak paralarının geçerli olduğu alanı büyütmek ve paralarını dış topraklarda konvertibl yapmaktır. Milli Paralarla Ticaret yapmak, karşılığı emek ve üretim olan paranın konvertibl olmasını sağlar.
Bu sebeple ülkeler ihracat yaparken karşılığında kendi paralarını talep ederler. Aksi takdirde kendi paraları yerine karşı ülkenin para birimini veya üçüncü bir ülkenin para birimini kabul ettiklerinde bunun adı ihracat değil, yerli kaynakların başka ülkelere aktarılması olacaktır. Yerli kaynakların başka ülkelerde de değerinin korunması için, Milli Paralarla Ticaret yapmak zorunluluktur. İhracatta yerli paranın talep edilmesi, ithalat yapan ülkenin de mal aldığı ülkenin parasını elde etmek için o ülkeye bir mal veya hizmet sunması demektir. Böylece dış ticaret ülkelerin karşılıklı olarak kendi ihtiyaçlarını mal ve hizmet takası yaparak karşılamasıdır. Uluslar arası ticaret Milli Paralarla gerçekleştirildiğinde, ülkelerin emek ve üretimlerinin karşılığı da konvertibl olacaktır.
Oysa başta ülkemiz olmak üzere gelişmekte olan ve azgelişmiş ülkeler, ihracat yaparken kendi paraları yerine "hard currency" (yabancı para) kabul ettikleri için ihracat yapmaya çalışırken sömürülmektedir. Mesela biz ABD'ye ihracat yaparken sevinirken, ABD ise bizden ithalat yaparken sevinmektedir."
İşte bu? Bugün TL'miz kendi sınırlarımız içinde "milli" değil ki, Diğer ülkelerde "milli" olabilsin.

4 Aralık 2016 tarihinde "Milli ve Dini Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler" programında konuşan Prof Dr. Haydar Baş, milli para gündemiyle ilgili şunları söylemişti:
"Türkiye'nin Milli Para'sı yok. Bizim paramız hazinede mevcut olan dövizin karşılığı olan TL'dir, yani bize ait değildir. Şimdi herkes Milli Para'ya dönelim diyor ama Milli Para'nın ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Cebinizde taşıdığınız para Milli Para değildir. Ama hocam üzerinde 50 Türk Lirası, 100 Türk Lirası yazıyor bu Milli Para değil mi? Hayır Milli Para değil. Bu Amerikan dolarının tercümesi olan paradır. Bizim cebimizdeki paraların tamamı, Türk lirası konvertible olsun diye her yerde geçsin diye gittiler sendikasyon adı altında krediler, yani döviz aldılar, hazineye koydular ve bu paranın mukabilinde üzerinde Türk lirası yazan parayı bastılar. Bizim paramız hazinede mevcut olan dövizin karşılığı olan TL'dir, bize ait değildir."
"Milli Para'mız yok. Evvela Milli Para'nın olabilmesi için bizim GSMH karşılığında paramızı piyasaya sürmemiz lazım. Emeğimizin karşılığını piyasaya sürmemiz lazım. Bu sürülmedi, sürülmüyor." 

 

Sakarya Medya Derneği Başkanı 

Milli Ekonomi Modeli Sakarya temsilcisi

MEHMET SAĞLAM

Yorum Ekle

Adınız / Rumuz

Yorumunuz