FETÖ VE İNGİLİZ DEVŞİRMELERİNİ KUDURTAN OSMANLI ARŞİVİ GÜNCEL

FETÖ VE İNGİLİZ DEVŞİRMELERİNİ KUDURTAN OSMANLI ARŞİVİ

FETÖ VE İNGİLİZ DEVŞİRMELERİNİ KUDURTAN OSMANLI ARŞİVİ

“Bugün tanıtılan Atatürk gerçek Ata değildir, İnönü’nün Atatürk’üdür.” Gerçek olan ise, Osmanlı arşiv kayıtlarında Atatürk'ün Soyağacı nettir...

YILLARDIR ANLATILAN BİR YALANI ÇÜRÜTÜYORUZ

On yıla yakındır Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Atatürk’ün Ehl-i Beyt soyundan ve seyyid olduğunu anlatıyoruz. Yedi yaşında Kur’an-ı Kerim’i hatmettiğinden, sekiz yaşında hafız olduğundan bahsediyoruz.

Bendenizin bu ‘Yeni Atatürk’ çıkışından sonra kadrom da, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde katıldığı programlarda Türk milletinden saklanılan büyük hakikatin altını çizmeye devam etti.

DAĞ TAŞ DEMEDEN ANLATTIK

İlk anlatımdan beri gerçeklerden korkanların internet ortamında mesnetsiz iddialarına, delil diye yutturmaya çalıştıkları uydurmalarına ve bizlere hakarete varan ifadelerine rastlamaktayız.

BİZLER DELİLSİZ KONUŞMAYIZ

Bizi takip edenler bilirler, bendeniz ve kadrom delilsiz bir iddia ortaya atmayız. Hele hele Türk milletinin lideri hakkında asla…

BUGÜN TANITILAN ATATÜRK INÖNÜ'NÜN ATATÜRK'Ü

Unutulmamalıdır ki, günümüze kadar tanıtılan Atatürk, milletin inancından uzak bir liderdi. Rahmetli Attila İlhan’ın ifadesiyle, “Bugün tanıtılan Atatürk gerçek Ata değildir, İnönü’nün Atatürk’üdür.”

Bir kadro halinde başladığımız Atatürk’ün soyağacı çalışmamız, tarihçi Emre Polat’ın ulaştığı Osmanlı arşivlerine ait belgelere dayanmaktadır.

OSMANLI ARŞİVLERİNE GÖRE ATATÜRK SEYYİTTİR

Atatürk hem ana, hem de baba tarafından seyyiddir.

Söyler misiniz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusunun seyyid olması bazı çevreleri neden rahatsız etmektedir?

Neden dindar bir Atatürk onları ürkütmektedir?

Bu korkunun kaynağı, merhumun ölümünün ardından adının maalesef dini istismar ederek nemalananlar tarafından kullanılan bir malzeme haline getirilmesidir. 

TÜRK MİLLETİ MÜSLÜMAN ONU KURTARAN LİDER DİNSİZ?

Bir düşününüz, Türk milleti Müslüman, onu kurtaran lider dinsiz; Türk milleti Allah’ı, Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’yı biliyor ve seviyor, Atatürk bunları tanımıyor. Böyle dinden uzak bir liderin canı ile vatan savunması yapmasına imkân var mıdır?

UFAK BİR HEDİYE GETİRENE TEŞEKKÜR ETMEYİ NEZAKET SAYANLAT!

Kendisine küçücük bir hediye getirene teşekkür etmeyi nezaketten sayanlar, koskoca bir vatanı, bayrağı, bağımsızlığı armağan edene neden dinsiz yaftasını reva görmekteler?

ATATÜRK BİR OSMANLI PAŞASIDIR

Atatürk bir Osmanlı paşasıdır. Bugün kafasından Osmanlı fesini eksik etmeyerek Osmanlı’ya saygı gösterdiğini iddia edenler; anası namussuz bir hayat yaşayan, babası belli olmayan bir çocuğun Osmanlı paşası olmasını neyle izah etmekteler?

ANASINA HAKARET OSMANLIYA HAKARETTİR

Anasının namussuzluğunu dillerine dolayarak ona halen Osmanlı paşası demeleri aslında saygı duyduklarını iddia ettikleri Osmanlı’ya ciddi bir hakarettir.

İNGİLİZ VE YUNAN FİTNELERİ 

Son dönemde bizim üzerimizden Atatürk’e ve nesebine saldıranların internet ortamında delil diye yazdıklarının hiçbir delil hükmü yoktur. Dikkat edildiğinde hepsinin İngiliz ve Yunan istihbaratına ait kanıtlar olduğu, sitelerde siyon yıldızlarının da yer aldığı görülür.

Bugün merhum Gazi’yi ‘dinsizdir’ diye dillerine dolayanların destekçileri İngiliz ve Yunanlı ise, şunu demek gerekir ki, bu kişiler ya direkt İngiliz veya Yunan istihbaratından ajanlardır ya da onların pasaportunu da taşıyan, adlarına iş götüren paralı piyonlardır.

Bizler dindar Atatürk’ten kaçanların siyasette sığındıkları en büyük liman olan, “dindar millet, dinsiz devlete karşı” söylemlerini bozduk.

EN BÜYÜK YALAN İFŞA EDİLDİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük yalanını ifşa ettik.

Atatürk dindarsa ve milleti ile buluşursa, din bezirgânlığı yaparak siyasette tutunanlar neyle milleti kandıracaklar?

Bu hal, Hz. Fatıma’ya ‘dünyevi duygular ile hareket ediyor’ deme bühtanında bulunan Ahmed Sirhindi’nin ardına sığınarak koskoca Ehl-i Beyt dünyasını karalayanların halidir.

Onların uzantıları nasıl bugün siyasette söz sahibi iseler ve koltuklarını Ehl-i Beyt’i dışlayan yalanlarla milleti kandırmaya borçlularsa; dinsiz Atatürk’ü kullananlar da bulundukları konumu Atatürk’ün ‘uydurdukları’ dinsizliğine borçlular. 

ATATÜRK İNANIYORDU

Zira Türk milletinin Ata’sı; İslam esası olarak namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekâta, hacca, humusa, cihada, emr’i bi’l maruf nehy’i anil münkere, Allah için sevmeye ve Allah için buğz etmeye inanıyordu.

Yine Türk milletinin Ata’sı; Allah’ın eşi ve benzeri olmadığına, Allah’ın peygamberlerine, ölüme ve dirilmeye, Allah’ın adil olduğuna ve İmam Ali Efendimizin hilafetine iman etmişti. 

İMAM ALİ SEVGSİNDEN DOLAYI 

Yoksa Atatürk’e dinsiz denmesinin bir nedeni de İmam Ali Efendimiz’e olan sevgisinden midir?   

Atatürk ‘seyyiddir’ derken, bundan zerre menfaat ummadan bir hakikati teslim etmek için yola çıktık.

İSTEYEN İNANMAKTA SERBESTTİR

Ancak Başbakanlık Osmanlı Arşivi nüfus defterlerinde, temettuat defterlerinde ve tapu tahrir defterleri kayıtlarında Atatürk’ün soy ağacına dair yüzlerce belge bulunmaktadır.

Niyetiniz bir gerçeğin gün yüzüne çıkması ise hodri meydan…  

Bu konuda kaleme alınmış pek çok eser de vardır.

M. Ali Öz’ün Osmanlı arşivlerine göre hazırladığı “Gazi Mustafa Kemal’in Soykütüğü” isimli eserinde şunlar yazmaktadır: “Atatürk’ün soyu baba tarafından 1590’lı yıllardan itibaren soyuna ulaşılan Molla Hasan’a gitmektedir.

Molla Hasan’ın oğlu Şeyh Ahmet, Kızıl Ahmet lakabıyla da bilinmektedir. Kızıl lakabı da Balkan coğrafyasına Ehl-i Beyt mayasını taşıyan Sarı Saltuk’un halifelerinden olan ve tahta kılıcıyla Edirne ve Dimetoka’nın fethini sağlayan Seyyid Kızıl Deli Sultan’dan geliyor. Seyyid şeyh Ahmet in dört çocuğu vardır:

Şeyh Yakup: Mevlevi Şeyhi,

Şeyh Mehmet Ali: Mevlevi Şeyhi,

Şeyh Ali Rıza: Halveti Şeyhi,

Şeyh İbrahim Ethem: Mevlevi Şeyhi.

Mevlevi şeyhi olan Şeyh İbrahim Ethem’in çocukları Emine Molla, Fatma Molla, Şeyh Mehmet Emin, Ali, Mahmut ve Ali Rıza’dır. Bu Ali Rıza, Mustafa Kemal’in babası Ali Rıza’dır.

Mustafa Kemal’in babası resmi evraklarda Es Seyyid Ali Rıza Beğ olarak imza ve mühür kullanmaktadır.

Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın büyük dedesi, Eş Şeyh Es Seyyid Şeyhülislam Feyzullah Efendi’dir.

Yani Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın büyük dedesi bir Osmanlı şeyhülislamıdır.

 ATATÜRK'ÜN AİLESİ NAKİBÜLEŞRAF'TIR

Osmanlı’da 1494 yılında kurulan Nakibüleşraflık müessesesi, Peygamber Efendimizin soyundan gelen seyyid ve şeriflerin işleriyle ilgilenen bir müessesedir. Nakübüleşraf kaymakamları mutlaka seyyidlerden seçilirdi.

Atatürk’ün annesinin sülalesi yüzlerce yıl Selanik’te nakibüleşraf kaymakamlığı yapmıştır. Zübeyde Hanım’ın sülalesi, Selanikli Nakipzadeler olarak bilinir.

Osmanlı arşivlerinin yanı sıra halen hayatta olan Atatürk’ün Selanik’teki evine komşu olmuş, Zübeyde Hanım’la tanışmış bir nesil var. Onların hepsi, Zübeyde Hanım’ın evinden Cuma geceleri yükselen Kuran-ı Kerim seslerini anlatmaktalar.

Kısaca biz Türk milleti ve devleti adına çok büyük bir vazife icra ettiğimize eminiz.

DİNDAR TÜRK MİLLETİ DİNDAR LİDERİ İLE TANIŞTI

Atatürk hayranı sol cenahtan yaptığımız hizmetin önemi hakkında tebrikler alıyoruz.

Demek ki maksat hasıl oldu, Atatürk üzerinden yapılan planlar bozuldu…   

TÜRK MİLLETİ VE DEVLETİ İÇİN BİR VE BERABER OLALIM 

O halde hep beraber bu merkezi otoritenin etrafında bir ve beraber olalım ki, Türk milleti ve de devleti dimdik ayakta dursun ve ülkeyi parçalama hesaplarını dağıtıp yok etsin.

Prof. Dr. Haydar Baş

 

Yorum Ekle

Adınız / Rumuz

Yorumunuz

Yorumlar

Muharrem Demirel27 Kasım 2019, Çarşamba - 01.18

Doğrudur

Salih öncü11 Kasım 2019, Pazartesi - 08.59

Büyük Atatürk 'ün bu vatana sebebi başarıları gayretleri tatisilmazdirmne Yazık ki ülkeyi yöneten siyasiler geçmişini bilmediklerinden ıktidar sarhoslugundan olsa gerek bu ülkenin kahramanlarına kurtaricilarina dil uzayacak kadar gaflete düşebiliyorlar.