VERGİNİN VERGİSİ ZAMMIN ZAMMI GELİYOR... EKONOMİ

VERGİNİN VERGİSİ ZAMMIN ZAMMI GELİYOR...

VERGİNİN VERGİSİ ZAMMIN ZAMMI GELİYOR...

Flaş haber! Hükümetten yeni vergi paketi

Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi' alınması hedefiyle hazırlanan yeni vergi düzenlemesi Meclis Başkanlığına sunuldu. Yeni düzenleme ile 'dijital hizmet vergisi' hayat buluyor. Buna göre Türkiye'de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmeti, oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar vergilendirilecek...

Bir türlü ayarı tutturulamayan vergi konusunda yeni ve kapsamlı bir kanun düzenlemesi daha geliyor.

AK Parti milletvekillerince imzalanan ve TBMM Başkanlığına sunulan Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kapsamında yapılan düzenlemelerle uluslararası uygulamaları bulunan bazı vergiler ihdas ediliyor. Bunlardan ilki dijital hizmet vergisi olacak.

Buna göre, Türkiye'de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmeti, oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar gibi içerik satışları, sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetler, mal ve hizmet satışına aracılık hizmetleri üzerinden yüzde 7.5 oranında vergi alınması öngörülüyor.

Verginin mükellefi ise bu hizmetleri sunanlar olacak.

Konaklama vergisi yasalaşıyor

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerden yüzde 2 oranında vergi alınması amacıyla konaklama vergisi ihdas ediliyor. Verginin mükellefi, konaklama hizmetlerini sunanlar olacak.

Vergiye gönüllü uyumun artırılması ve kayıt dışılıkla mücadele kapsamında düzenlemeler de yapılıyor.

Sporcular da vergi ödeyecek

Bu kapsamda, 500 bin lira ve üzerinde tek işverenden elde edilen ücret gelirleri, spor hakemleri ve sporcuların 500 bin lira ve üzerindeki ücretleri yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecek.

Yine 500 bin lira ve üzerinde istisna kapsamındaki serbest meslek kazancı elde eden gerçek kişiler de beyanname verecek. Yüksek gelir gruplarının daha fazla vergi ödemesini sağlayacak düzenlemeler de teklifte yer alacak.

Bu çerçevede gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim eklenerek, 500 bin lira üzerinde gelir elde edenlerden yüzde 40 oranında vergi alınması öngörülüyor.

Gelir vergisi tarifesinin mevcut ilk dört dilimi korunacak ve 500 bin liraya kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Değerli konuta özel vergi

Değeri yüksek olan konutlardan değerli konut vergisi alınması yönünde düzenleme de teklifte yer alıyor. Verginin konusuna değeri 5 milyon lirayı aşan meskenler giriyor.

Değeri 5-7.5 milyon Türk lirası arasında olan konutlar binde 3 oranında, 7.5-10 milyon Türk lirası arasında olan konutlar binde 6 oranında, 10 milyon Türk lirası ve üzerinde olan konutlar ise binde 10 oranında vergilendirilecek.

Uygulama 2020 yılının Şubat ayında verilecek beyanlarla başlayacak ve vergi Şubat ile Ağustos aylarında iki eşit taksitle ödenecek.

 

Yorum Ekle

Adınız / Rumuz

Yorumunuz